WZC 2019

Walne Zebranie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" 11 i 12.06.2019r.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w roku 2019.

Aktualizacja: 24.06.2019 r.