Szanowni Państwo,
Informujemy, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami użytkowymi i garażem podziemnym przy ul. Abrahama 14 w Warszawie poprzez uprawomocnienie się Decyzji nr 40/22 z 11.02.2022 r. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe zatwierdzającej projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową na parterze. Zaplanowano 7 kondygnacji naziemnych.

Pragniemy podkreślić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi kosztów związanych z realizacją w/w inwestycji, nie zaciąga żadnych kredytów ani nie finansuje przedsięwzięcia.
Dzięki inwestycji Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyska przychody, które planuje przeznaczyć na podwyższenie standardu budynków m.in. na wymianę wind.

Nowa inwestycja nie ograniczy istniejących miejsc postojowych. Dodatkowo planowane jest wystąpienie do Miasta Stołecznego Warszawy o wyrażenie zgody na wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Abrahama 14.

Od dnia 27.07.2022 r. rozpocznie się rozbiórka zamkniętego pawilonu przy ul. Abrahama 14. Za wszelkie utrudnienia mogące wynikać z tego tytułu przepraszamy.