Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków. Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie.

Rada działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 wraz z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 2-4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1222 wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" dostępnego w menu Strona główna>Akty prawne>Statut i regulaminy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 • Wojdecki Ryszard - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Olszewski Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Salmanowicz Jarosław - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Gawędzka Agata - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Bożek Łukasz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Żochowska Urszula - Przewodnicząca Komisji Eksploatacji Rady Nadzorczej
 • Wróbel Jerzy - Przewodniczący Komisji Członkowsko-Samorządowej Rady Nadzorczej
 • Jędrzejewski Andrzej - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
 • Fałek Ewa - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
 • Lipińska Ewa - Komisja Eksploatacji Rady Nadzorczej
 • Borys Waldemar - Komisja Eksploatacji Rady Nadzorczej
 • Pawłowska Izabella - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady Nadzorczej
 • Filipowicz Sabina - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady Nadzorczej
 • Ptasiński Jan - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady Nadzorczej
 • Chudoń Stanisław - Komisja Członkowsko-Samorządowa Rady Nadzorczej