INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922)

Niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Orlik-Jantar, ul. Salamandry 3, 03-982 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do prawidłowej realizacji celu Spółdzielni Mieszkaniowej Orlik-Jantar, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Orlik-Jantar tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni.

Członek Spółdzielni jak i osoba niebędąca członkiem Spółdzielni ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Orlik-Jantar oraz do ich poprawiania.

Pytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych (prywatności) prosimy kierować na adres e-mail: sm@orlik-jantar.com.pl, pod nr. telefonu: 22 671 07 17 bądź pisemnie na adres Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Orlik-Jantar, ul. Salamandry 3, 03-982 Warszawa.