Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków. Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie.

Rada działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 wraz z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 2-4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1222 wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" dostępnego w menu Strona główna>Akty prawne>Statut i regulaminy

SKŁAD RADY NADZORCZEJ kadencji 2024-2027

  PREZYDIUM
 • PRZEWODNICZĄCY - Jakub Jagodziński
 • Z-CA PRZEW. PREZYDIUM - Kazimierz Urbański
 • Z-CA PRZEW. PREZYDIUM - Marcin Woźniczka
 • SEKRETARZ - Piotr Wiśniewski
 • KOMISJA REWIZYJNA
 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Marcin Bednarski
 • Z-CA PRZEW. KOMISJI - Dariusz Ochociński
 • SEKRETARZ KOMISJI - Adrian Kopaczko
 • CZŁONEK KOMISJI - Piotr Wiśniewski
 • CZŁONEK KOMISJI - Kazimierz Urbański
 • CZŁONEK KOMISJI - Antoni Jakubowski
 • CZŁONEK KOMISJI - Mirosław Pietrzak
 • KOMISJA CZŁONKOWSKO-SAMORZĄDOWA
 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Magdalena Jabłońska
 • Z-CA PRZEW. KOMISJI - Agata Czajkowska
 • SEKRETARZ KOMISJI - Michał Zieliński
 • CZŁONEK KOMISJI - Jakub Jagodziński
 • CZŁONEK KOMISJI - Anna Dąbrowska
 • CZŁONEK KOMISJI - Antoni Jakubowski
 • KOMISJA EKSPLOATACJI
 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Piotr Łoś
 • Z-CA PRZEW. KOMISJI - Adrian Kopaczko
 • SEKRETARZ KOMISJI - Marcin Woźniczka
 • CZŁONEK KOMISJI - Maria Samiczak-Wiśniewska
Dyżury członków Rady Nadzorczej pełnione są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00–18:00 w pokoju samorządowym w siedzibie Spółdzielni.