Statut Spółdzielni

Statut zawiera ogół norm określających zasady funkcjonowania spółdzielni. Stanowi najważniejsze prawo wiążące spółdzielnię i jej członków.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Uwaga! Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.
Informacja o formatach plików dostępnych na naszych stronach internetowych znajduję się w menu: Strona główna>Formaty plików