Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.
Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez zarząd spółdzielni.

Ogłoszenia archiwalne:

  • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2023 r.
  • Informacją dla mieszkańców w sprawie Walnego Zgromadzenia z dnia 6.11.2023r.
  • Informacja Zarządu Spółdzielni z dnia 22.09.2023 r. w sprawie WZCz 2023
  • Informacje z dnia 1.09.2023 r. w sprawie zwołania WZC 2023.
  • Informacje w sprawie WZC 2021.
  • Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia WZC w roku 2021
  • Informacje w sprawie WZC 2020.
  • Informacje w sprawie WZC 2019.