Maksymalna opłata śmieciowa

W związku nowelizacją przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Warszawy musi przygotować nową uchwałę o gospodarowaniu odpadami. Równocześnie czeka na uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wcześniej ją uchylił.
Zgodnie z nowelą opłata śmieciowa przy metodzie "od wody" nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 procent przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę za gospodarstwo domowe (ok.150 zł.).

Budżet partycypacyjny

Już za rok będzie to możliwe, jeżeli zagłosujesz! Ruszyło głosowanie na projekty z budżetu partycypacyjnego. Głosować można do 30 czerwca br. na stronie https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome. Bardzo zachęcamy do głosowania na projekty związane z naszym Osiedlem oraz jego najbliższym otoczeniem, które przysłużą się mieszkańcom SM Orlik-Jantar.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Dodatek mieszkaniowy 2021

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje się kwotę najniższej emerytury, która od 1.03.2021 r. wynosi 1250,88 zł. Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:

  • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2189,04 zł,
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.563,60 zł.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Kwota brutto (z podatkiem) to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej i chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto wszystkich zamieszkałych osób w danym gospodarstwie.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej warszawa19115.pl

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Informacja o WZC 2021

Jak Państwu wiadomo 20 maja 2021 r. Członkowie naszej Spółdzielni pisemnie głosowali uchwały Walnego Zgromadzenia Członków związane m.in. z budżetem Spółdzielni.

Czytaj dalej

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw - o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" działając na podstawie uchwały Zarządu nr 32/2021 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w godzinach od 8.00–20.00 w sali Klubu "IKAR", przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie odbędzie się głosowanie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej

Elektrośmieci

Wiosenne remonty mieszkań oraz często związane z nimi wymiany domowych sprzętów RTV i AGD skutkują niezgodnym z prawem pozbywaniem się starych urządzeń przez podrzucanie ich pod altany śmietnikowe. Przypomnijmy poniżej ogólne zasady zbiórki elektrośmieci jakie obowiązują w Warszawie i na terenie całego kraju.

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6       Przeglądasz: 1 / 6