Informacja o rozliczeniu wody

Szanowni Mieszkańcy,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar" informuje, że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni rozliczenie wody za okres od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. zostanie Państwu dostarczone najpóźniej do dnia 30.04.2024 r.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar" uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2024 r. (piątek) biuro spółdzielni będzie czynne do godz. 13.00.
Awarie należy zgłaszać do odpowiedniego pogotowia – numery telefonów znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków.

Wyniki głosowania WZC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" przedstawia poniżej wyniki głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 27.11.2023r.-16.02.2024r.

Szczegółowy protokół w formie aktu notarialnego jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Protokół dostępny jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Salamandry 3, w godzinach pracy Spółdzielni.

Z poważaniem,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej

Kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali propozycję przedstawienia członkom Spółdzielni swojej kandydatury. Część z kandydatów skorzystała z propozycji i przesłała krótkie notki na temat swojej osoby, wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców

W ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji i dezinformacji na temat Walnego Zgromadzenia naszej spółdzielni, stąd jako Zarząd Spółdzielni jesteśmy zobowiązani przedstawić Państwu stan faktyczny na obecną chwilę oraz kolejne kroki jakie zostaną podjęte w tej sprawie.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków

Działając na podstawie art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z art. 8 (3) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – wobec sygnalizowanej przez samych Członków potrzeby zapewnienia jak największej liczbie Członków możliwości udziału przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie - uprzejmie informujemy, że głosowanie w ramach Walnego Zgromadzenia w trybie głosowania na piśmie odbędzie się w dniach od 27.11.2023 r. do 16.02.2024 r.

Czytaj dalej

Informacja w sprawie WZC

W ślad za licznymi prośbami Członków kierowanymi do naszej Spółdzielni o zmianę lokalizacji najbliższego Walnego Zgromadzenia, której ustalenie wynikało z potrzeby zapewnienia każdemu z Członków warunków do głosowania tj. możliwości pomieszczenia wszystkich Członków Spółdzielni – niezależnie od zapewnienia przez Spółdzielnie każdemu z Członków możliwości również bezpośredniego transportu na miejsce głosowania o czym także Państwa informowaliśmy – wsłuchując się przede wszystkim w Państwa potrzeby i opinie uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie w ślad za prośbą samych Członków Spółdzielni – zostanie w najbliższym czasie przeprowadzone w nowym miejscu oraz terminie.

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       Przeglądasz: 1 / 11