Jak odczytywać wodomierz?

Licznik wody
Wskazania wodomierzy są podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Kontrolując otrzymane rozliczenie wody należy pamiętać, że stany wodomierzy odczytujemy w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wartości po przecinku lub wskazówki (w przypadku innego typu licznika).

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyższym kontrolując okresowe rozliczenie wody należy uwzględniać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.

Nawiewniki

Świeże powietrze

Nawiewnik
Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach mieszkalnych jest stale zanieczyszczane przez wilgoć (oddychanie, gotowanie, suszenie, kąpiel), dwutlenek węgla (oddychanie, spalanie gazu), szkodliwe związki pochodzące od wyposażenia mieszkania (dywany, meble).
Powietrze zanieczyszczone może być szkodliwe dla zdrowia i sprzyjać rozwojowi grzybów. Zbyt duża wilgotność powietrza może skutkować wykraplaniem się wody na ścianach zewnętrznych, powodując ich degradację oraz spadek izolacyjności cieplnej.

Aby temu przeciwdziałać, należy zapewnić sprawną wentylację, czyli dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia oraz możliwość wypływu zużytego powietrza na zewnątrz. Stały napływ świeżego powietrza powinien w nowych, szczelnych oknach odbywać się przez nawiewniki (higronawiewniki) zamontowane na stolarce okiennej i drzwiowej.

Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz bezobsługowe użytkowanie.

      1        Przeglądasz: 1 / 1