Wyszukiwanie pełnotekstowe - jest sposobem przeszukiwania danych tekstowych, który bazuje na analizie poszczególnych słów danej frazy w przeszukiwanym tekście. Więcej informacji znajdziesz na stronie o operatorach wyszukiwania pełnotekstowego.