Regulamin

Korzystania z serwisu eCzynsz

  1. Korzystając ze aplikacji eCzynsz, użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę hasła dostępu do systemu.
  2. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie, bądź stwierdzenia faktu, że istnieje możliwość jego niewłaściwego użycia, powinien natychmiast poinformować o tym Spółdzielnię. W takim przypadku Spółdzielnia podejmie kroki w celu zablokowania konta.
  3. Spółdzielnia nie odpowiada za żadne szkody wynikłe z nieupoważnionego wykorzystania hasła.
  4. Ponadto Spółdzielnia zastrzega sobie prawo - w dowolnym czasie i bez obowiązku podania powodu - do cofnięcia lub ograniczenia użytkownikowi uprawnień dostępu do obszaru chronionego hasłem przez zablokowanie konta.
  5. Korzystając z aplikacji eCzynsz, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar" wyklucza wszelką odpowiedzialność za zapewnienie ciągłej dostępności systemu. Ponadto Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania działania i (lub) udostępniania funkcjonalności eCzynsz lub ograniczenia dostępu do niej w dowolnym czasie i bez osobnego powiadomienia.
  6. Serwis eCzynsz działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. Informacje uzyskane przez użytkownika za jego pośrednictwem nie mogą stanowić wyłącznej podstawy rozliczeń wobec Spółdzielni. W przypadku wystąpienia niejasności co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Czynszów w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Zasady korzystania z serwisu oraz oraz polityka cookies dostępne są naszej stronie internetowej w menu: Strona główna>Informacja o cookies

Polityka prywatności/Obowiązek informacyjny dostępny jest naszej stronie internetowej w menu: Strona główna>Ochrona prywatności