Jak odczytywać wodomierz?

Licznik wody
Wskazania wodomierzy są podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Kontrolując otrzymane rozliczenie wody należy pamiętać, że stany wodomierzy odczytujemy w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wartości po przecinku lub wskazówki (w przypadku innego typu licznika).

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyższym kontrolując okresowe rozliczenie wody należy uwzględniać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.