Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września br. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon na infolinii spisowej.

Aby samemu dokonać spisu, wystarczy wejść na stronę internetową GUS, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Logujemy się korzystając z profilu zaufanego lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail. Na powyższej stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące formularza spisowego i zawartych w nim pytań.

Jeżeli nie dysponujemy dostępem do internetu, można spisać się w punkcie samospisowym. Chęć skorzystania z tej możliwości należy wcześniej zgłosić telefonicznie do osób zajmujących się udzielaniem pomocy w wypełnianiu ankiety. Informacje kontaktowe dostępne są na stronach BIP Urzędu m.st. Warszawy.
Samospisu można dokonać również poprzez infolinię 22 279 99 99.

Najlepiej nie odkładać obowiązku spisowego do ostatniej chwili. Dzięki formularzowi internetowemu mogą Państwo spisać się w dogodnym miejscu i czasie.

O Narodowym Spisie Powszechnym

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności
Narodowy Spis Powszechny Ludności