Maksymalna opłata śmieciowa

W związku nowelizacją przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Warszawy musi przygotować nową uchwałę o gospodarowaniu odpadami. Równocześnie czeka na uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wcześniej ją uchylił.
Zgodnie z nowelą opłata śmieciowa przy metodzie "od wody" nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 procent przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę za gospodarstwo domowe (ok.150 zł.).