Budowa przy ul. gen. Romana Abrahama 1a

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" informuje, że budowa przy ulicy gen. Romana Abrahama 1a na dz. ew. nr 20 z obrębu 03-06-04 prowadzona jest przez firmę BJM DEVELOPMENT S.C., która jest właścicielem nieruchomości.

Dodatkowo informujemy, iż grunty wraz z zabudowaniami położone pomiędzy terenem budowy, a ul. Stanisława Rogalskiego nie są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar".

Budowa ulicy gen. Romana Abrahama 1a
Teren przy ul. Gen. Romana Abrahama 1a