Deklaracja o braku zamieszkania w lokalu

Po uzyskaniu odpowiedzi z Urzędu m.st. Warszawa w dniu 30.12.2021r. informujemy o możliwości składania deklaracji o braku zamieszkania w lokalu, która będzie podstawą do nienaliczanie opłaty za wywóz odpadów.

Z uwagi na fakt, że brak zamieszkiwania w jednym miejscu oznacza, że właściciel zobowiązany jest do ponoszenia opłat w innym miejscu, które uzna za miejsce swojego zamieszkanie, prosimy również o złożenie oświadczenia, gdzie będą ponoszone opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Deklaracje dotyczące stycznia 2022 r. prosimy składać do 16 stycznia 2022 roku. W kolejnych miesiącach złożona deklaracja obowiązywać będzie od następnego miesiąca.