Likwidacja kasy

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 31.03.2022 r. ulega likwidacji kasa Spółdzielni, a tym samym zaprzestaje się przyjmowania w siedzibie Spółdzielni wpłat gotówkowych zarówno z tytułu opłat czynszowych jak i pozostałych.
Prosimy o regulowanie należności za pośrednictwem przelewów elektronicznych lub wpłat w placówkach pocztowych i bankowych.