Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orlik-Jantar" uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2024 r. (piątek) biuro spółdzielni będzie czynne do godz. 13.00.
Awarie należy zgłaszać do odpowiedniego pogotowia – numery telefonów znajdują się na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków.