Dostęp do usługi eCzynsz

Usługa eCzynsz ma postać dedykowanego portalu internetowego. Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni. Po zalogowaniu się do systemu można dowiedzieć się o:

  • podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM,
  • ostatnim saldzie na kartotekach,
  • szczegółowych obrotach na kartotece,
  • składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce,
  • innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię Mieszkaniową.

Jak uzyskać dostęp do usługi eCzynsz? Należy aktywować indywidualne konto dostępu – w siedzibie Spółdzielni. Dane autoryzacyjne może otrzymać tylko właściciel mieszkania, którego weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Na miejscu dostaną Państwo treść „Regulaminu Korzystania z serwisu eCzynsz" i oświadczenie do podpisu oraz potwierdzenie danych autoryzacyjnych tj. identyfikator oraz hasło. Konto będzie w tym samym czasie aktywowane. Przy pierwszym logowaniu, system poprosi o zmianę hasła początkowego na indywidualne hasło dostępu. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.