O Spółdzielni

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orlik-Jantar” z siedzibą w Warszawie przy ul.Salamandry 3 powstała w dniu 18 czerwca 2005 poprzez podział Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”. Ta zaś powstała w roku 1981 poprzez wydzielenie części zasobów z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orlik-Jantar” w aktualnym kształcie działa na podstawie statutu, którego aktualna jednolita treść została przyjęta przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 9 czerwca 2018r.

Organizacja

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie członków, zwoływane co najmniej raz w roku.

Organem Spółdzielni sprawującym stały nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni jest, w myśl obowiązującego Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza składająca się z członków wybieranych na kadencje trzyletnie przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz, realizując strategię wytyczoną przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

Organami samorządowymi działającymi na poziomie nieruchomości i na ich rzecz, są Rady Nieruchomości, wybierane przez zebrania ogólne mieszkańców na kadencje trzyletnie.

Położenie

Osiedla Spółdzielni: Jantar I, II, III, V; Orlik I, II, III, IV oraz Wilga IXA - położone są w nowoczesnym 55-tysięcznym Osiedlu Gocław, na terenie Dzielnicy Praga Południe, w odległości około 7 km od centralnej części miasta. Gocław posiada dogodne połączenia komunikacyjne ze wszystkimi Dzielnicami Warszawy.

Od kilku lat dodatkowe ułatwienie w komunikacji Gocławia z resztą Miasta stanowi Trasa Siekierkowska. Kolejnym ułatwieniem w tym zakresie będą miały planowane na najbliższe lata realizacje: Trasa tramwajowa przez Saską Kępe, Trasa Tysiąclecia i przeprawa mostowa w Wawrze.

Położenie Osiedla Gocław w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, zapewnia mieszkańcom dobre warunki klimatyczne, trudne do osiągnięcia w aglomeracji miejskiej.

Głównymi zaletami położenia zasobów naszej Spółdzielni na Gocławiu jest dostęp do rozwiniętej infrastruktury miejskiej. W sąsiedztwie Osiedla znajdują się m.in. szkoły, przedszkola oraz infrastruktura handlowa, w tym m.in. centrum handlowe Promenada, supermarkety znanych sieci oraz punkty usługowe. W pobliżu naszego Osiedla jest również jeziorko Balaton ze zrewitalizowanym niedawno otoczeniem: boiskiem do siatkówki plażowej, placami zabaw dla dzieci, kawiarnią z tarasem nad wodą czy pomostem z łódkami.

Teren Spółdzielni sięga od północy do Kanału Gocławskiego, od południa do ul. Janusza Meissnera i hangarów dawnego lotniska, od zachodu do granicy Gocławia, a od wschodu do ul.gen. Augusta Emiliana Fieldorfa "Nila".

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości budynkowych mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar".