Galeria

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udostępnienie archiwalnych zdjęć z życia naszego Osiedla, które przedstawiają wydarzenia i miejsca.

Zdjęcia z opisem miejsca wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora bądź właściciela można dostarczyć cyfrowo na adres poczty elektronicznej Spółdzielni.

Udostępnienie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem właściciela, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. Jest także równoznaczne z udzieleniem przez właściciela zgody na prezentowanie udostępnionych fotografii na stronie internetowej www.orlik-jantar.com.pl.