Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" działając na podstawie uchwały Zarządu nr 32/2021 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w godzinach od 8.00–20.00 w sali Klubu "IKAR", przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie odbędzie się głosowanie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Aktualizacja: 27.04.2021 r.