Nowy system opłat za zagospodarowanie odpadów w Warszawie

Od 1 stycznia 2022 roku sposób naliczania opłaty za odpady będzie zależeć od powierzchni mieszkania.

Opłaty za śmieci w Warszawie od kwietnia 2021 były naliczane według ilości zużytej wody, co generowało horrendalne kwoty. Zarówno sposób od gospodarstwa domowego, jak i od ilości zużytej wody, wzbudzały wśród mieszkańców liczne kontrowersje i zostały zakwestionowane przez sądy. Ponadto w sierpniu 2021 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ograniczyła maksymalną stawkę w gminach stosujących metodę naliczania opłaty za odpady od zużycia wody do ok.150 zł ( tj. 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie domowym).

W związku z powyższym Rada m.st. Warszawy postanowiła wprowadzić nowy sposób naliczania opłat za śmieci. W dniu 10.11.2021r. Biuro Gospodarki Odpadami zaproponowało, aby miesięczne opłat za śmieci były uzależnione od wielkości mieszkania. Propozycja ta spotkała się z aprobatą i została zatwierdzona na sesji Rady Miasta w dniu 18 listopada br.

Opłaty
Stawki opłat za wywóz śmieci w Warszawie