Opłata za śmieci. Znowu zmiana!

Przypomnijmy, że 18 listopada Rada Warszawy zatwierdziła nowy sposób naliczania opłat za śmieci, w którym to opłata miała zależeć od powierzchni mieszkania. Uchwała ta jednak nie przetrwałą nawet miesiąca miesiąc. 17 grudnia br. Rada Warszawy, po burzliwych naradach, zadecydowała o zmianie stawek. Był to efekt między innymi decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która unieważniła zapisy uchwały z 18 listopada. Tym razem radni postanowili zrezygnować z wiązania opłaty za śmieci z metrażem. Dla wszystkich ma być teraz jedna stawka.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa. Oznacza ta, że nowa metoda naliczania opłat za wywóz nieczystości będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Warszawiacy będą płacić za wywóz nieczystości w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. Według nowej uchwały warszawiacy za mieszkanie zapłacą 85 złotych, a za dom jednorodzinny 107 złotych.