Informacja w sprawie WZC

Szanowni Członkowie Spółdzielni,
w ślad za licznymi prośbami Członków kierowanymi do naszej Spółdzielni o zmianę lokalizacji najbliższego Walnego Zgromadzenia, której ustalenie wynikało z potrzeby zapewnienia każdemu z Członków warunków do głosowania tj. możliwości pomieszczenia wszystkich Członków Spółdzielni – niezależnie od zapewnienia przez Spółdzielnie każdemu z Członków możliwości również bezpośredniego transportu na miejsce głosowania o czym także Państwa informowaliśmy – wsłuchując się przede wszystkim w Państwa potrzeby i opinie uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie w ślad za prośbą samych Członków Spółdzielni – zostanie w najbliższym czasie przeprowadzone w nowym miejscu oraz terminie.

Z tych przyczyn ostatnio podane terminy Walnego Zgromadzenia należy uznać za nieaktualne. O nowym terminie oraz miejscu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Z poważaniem,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"

Załącznik:
- pismo Zarządu z dnia 22.09.2023r.