Wyniki głosowania WZC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar" przedstawia poniżej wyniki głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 27.11.2023r.-16.02.2024r.

Szczegółowy protokół w formie aktu notarialnego jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni wyłącznie po uprzednim zalogowaniu się. Protokół dostępny jest również do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Salamandry 3, w godzinach pracy Spółdzielni.

Z poważaniem,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orlik-Jantar"